• Hotel_Restaurant_Beukenhorst_header_copyright_Ivo_Vleugels_1
  • Hotel_Restaurant_Beukenhorst_header_copyright_Ivo_Vleugels_2
  • Hotel_Restaurant_Beukenhorst_header_copyright_Ivo_Vleugels_3
Disclaimer van Hotel Beukenhorst


Exterieur Beukenhorst

Restaurant - Hotel Beukenhorst
Marie-José & Urs Kaufmann-Janssen
Rijksweg 8
6286AG Wittem
Zuid Limburg
Nederland

Tel: +31(0)43-450 2469
email: info@hotelbeukenhorst.nl

Uf Widerluege!

Disclaimer voor www.hotelbeukenhorst.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hotelbeukenhorst.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hotel Beukenhorst. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Restaurant - Hotel Beukenhorst en Ivo Vleugels | pdmedia is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Restaurant - Hotel Beukenhorst en Ivo Vleugels | pdmedia.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Restaurant - Hotel Beukenhorstt te mogen claimen of te veronderstellen.

Restaurant - Hotel Beukenhorst streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hotel Beukenhorst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.hotelbeukenhorst.nl op deze pagina.

Laatste update: 30-5-2018

 

 


Restaurant - Hotel Beukenhorst | Rijksweg 8 | 6286 AG Wittem | Zuid Limburg
email: info@hotelbeukenhorst.nl |
tel: +31 (0)43-4502469

disclaimer - privacyverklaring

Heuvelland Hotels

Gulpen-Wittem


Fotografie & Webdesign: ©. 2013 Ivo Vleugels | pdmedia.